Blockchain trong logicstic

Blockchain trong logicstic

Blockchain trong logicstic đang phổ biến hiện nay. Để tìm nắm kĩ hơn về Blockchain trong logicstic, các bạn cùng giaiphaplogicstic.com tìm hiểu bài viết sau đây nhé.

Blockchain trong logicstic là một cơ sở dữ liệu phân cấp lưu giữ thông tin trong các khối nội dung được liên kết với nhau và mở rộng theo thời gian. Mỗi khối thông tin đều chứa tất cả thông tin thời gian khởi tạo và được liên kết tới khối trước đâyvì lẽ đó cơ sở dữ liệu này được gọi là chuỗi khối. Blockchain được thiết kế để chống lại việc chỉnh sửa của dữ liệu: sau khi dữ liệu đã được ghi thì sẽ vẫn chưa có cách nào thay đổi được nó.

Blockchain trong logicstic

Ích lợi của Blockchain

Bởi vì blockchain có thể theo dõi và kiểm duyệt các công việc trong suốt quá trình sản xuất, vận tải và cung cấp của một chuỗi cung ứng, nó sẽ giúp loại bỏ nhiều nguy cơ và mối quan tâm ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của hàng hóa.

Trong mỗi bước di chuyển, hay thường được gọi là khối (block), blockchain sẽ nắm rõ ràng các bên ảnh hưởng, giá, ngày, nơi, chất lượng, tình trạng của hàng hóa và bất kỳ nội dung khác liên quan đến quản lý lô hàng và hàng hóa trên các chuyến hàng. Sự sẵn có của trung tâm ghi nhận (ledger – hay thường được gọi là sổ cái, ghi nhận lại tất cả lịch sử của giao dịch) giúp công chúng có thể tìm ra từng sản phẩm với tận nguồn gốc của nguyên vật liệu được sử dụng. Dữ liệu quan trọng có thể được cập nhật theo thời gian thực (real-time), có thể làm giảm mong muốn đối chiếu với hồ sơ nội bộ của mỗi bên và cho phép mỗi bên trong hệ thống mạng lưới cung ứng có được khả năng hiển thị (visibility) chi tiết về các di chuyển và tình trạng của hàng hóa.

hơn thế nữa, cấu trúc phân quyền của sổ cái làm cho bất kỳ bên nào cũng không thể giữ quyền sở hữu hoặc thao túng dữ liệu.

thông tin được chia sẻ sẽ làm tăng khả năng hiển thị (visibility) và giảm thiểu khả năng xuất hiện lỗi của con người. Nó cũng có thể làm giảm đáng kể thời gian trễ, loại bỏ khoản chi phát sinh thêm, giảm thiểu sai sót của con người và giảm tham nhũng. Tính chính xác và tính trách nhiệm tăng lên của dữ liệu được quản lý trong blockchain có thể cung cấp nhiều cơ hội hơn cho việc đo đạt dữ liệu, Điều này ngày càng trở nên trọng yếu trong chuỗi cung ứng được phát huy bởi dữ liệu như vào thời điểm hiện tại.

Một trong những lợi ích khổng lồ nhất đối với các chủ hàng là công nghệ blockchain cam kết an ninh, minh bạch và tính xác thực đối với khách hàng thận trọng. Nó đẩy mạnh tiêu chuẩn hóa, giảm thiểu gian lận, và mà lại sự chính xác và nhất quán của mỗi lô hàng.

kho hàng

Phần mềm blockchain trong quản lý chuỗi cung ứng

truy xuất nguồn gốc

Rất khó để một doanh nghiệp lớn có thể theo dõi mọi giao dịch, nhất là các tổ chức đa quốc gia. Các phương án dựa trên Blockchain để theo dõi xuất xứ giúp bạn dễ dàng truy cập nội dung sản phẩm theo đòi hỏi bằng cách dùng các cảm biến và thẻ RFID. hàng hóa sẽ được theo dõi toàn bộ các nguồn gốc của nó và truy tìm từ mọi điểm trên chuỗi.

Quản lý hàng hóa

Các doanh nghiệp thường gặp vấn đề trong việc theo dõi quản lý sản phẩm của họ, Việc này mở ra lỗ hổng cho lừa đảo và ăn chăn cùng với sai lệch về chỉ số đã được đo đạt. Một sổ cái phân tán sẽ là môi trường lý tưởng để quản lý hàng hóa tại nhiều địa điểm khác nhau và sẻ chia dữ liệu với toàn bộ các bên tham gia.

Shipping logistic

Để vận hành chuỗi cung ứng thế giới, các lô hàng cần phải di chuyển đúng thời hạn và toàn bộ các bên tham gia nên biết về vị trí của lo hàng trong chuỗi cung ứng. Blockchain mang đến tính năng theo dõi thời gian thực cho tất cả những người tham dự chuỗi cung ứng để coi dữ liệu chính xác, chống không đúng sự thật. Các tuyến vận tải hiệu quả hơn có thể được xây dựng nhiều dữ liệu hơn. Công nghệ sổ cái phân tán khiến cho một nền tảng lý tưởng để quản lý mọi khía cạnh của vận tải hậu cần.

Chuỗi cung ứng thực phẩm

Các căn bệnh lây truyền qua thực phẩm sẽ dễ dàng dừng lại hơn nhờ vào blockchain như một nền tảng truy tìm nguồn gốc. Sẽ thật đơn giản để nắm rõ ràng nơi toàn bộ các mặt hàng thực phẩm đã được cung cấp và những gì cộng đồng đã tiêu thụ sản phẩm bị nhiễm bệnh, từ đấy đưa rõ ra cách thức làm xử lý và ngăn chặn kịp thờitruy xuất nguồn gốc thực phẩm có thể là cứu cánh cho một số người tiêu dùng cũng giống như nhà sản xuất.

Nguồn: wikipedia

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *