văn hóa công ty

Cách xây dựng văn hóa công ty bước tiến phát triển 2020

văn hóa công ty là một trong những keyword được search nhiều nhất trên google về chủ đề văn hóa công ty Trong bài viết này chung tôi sẽ viết bài Cách xây dựng văn hóa công ty bước tiến phát triển 2020.

văn hóa công ty
văn hóa công ty

Cách xây dựng văn hóa công ty bước tiến phát triển 2020

Xây dựng trên ba khía cạnh của văn hóa công ty; hợp tác, tin tưởng và học hỏi, các công ty có thể cố gắng liên tục đổi mới và tạo ra các dịch vụ hoặc sản phẩm mới và có giá trị thông qua việc áp dụng các ý tưởng và kiến ​​thức mới.

Thay đổi văn hóa công ty

Thành công trong môi trường kinh doanh toàn cầu ngày nay có thể hiệu quả hơn khi các giám đốc điều hành có thể thể hiện mình là tác nhân thay đổi định hình lại, và trong một số trường hợp, thao túng văn hóa công ty để áp dụng kiến ​​thức tốt hơn và tạo lợi thế cạnh tranh.

Dựa trên ba khía cạnh của văn hóa công ty (hợp tác, tin tưởng và học hỏi), các công ty có thể cố gắng liên tục đổi mới và tạo ra các dịch vụ hoặc sản phẩm mới và có giá trị bằng cách áp dụng các ý tưởng và kiến ​​thức mới.

Bài viết này cũng được đặt ra để truyền cảm hứng cho các chuyên gia tư vấn để tạo ra những thay đổi văn hóa hiệu quả nhằm đáp ứng và vượt qua những thách thức không chỉ ngày nay mà còn là những gì chúng ta xem là sự khởi đầu của những tiến bộ mới trong tương lai.

Các thực tiễn được đề cập trong bài viết này có thể đại diện cho một câu trả lời đầy đủ cho nhu cầu thay đổi văn hóa công ty trong môi trường thị trường toàn cầu ngày nay.

>> Xem thêm: Đổi mới để phát triển công ty của bạn 2020

văn hóa công ty là gì?

Một học giả nổi tiếng trong Học viện Quản lý , một trong những tổ chức lãnh đạo và quản lý lớn nhất trên thế giới với tên Edgar Schein mô tả văn hóa tổ chức như;

Một mô hình của các giả định cơ bản được chia sẻ mà nhóm học được khi giải quyết các vấn đề thích ứng bên ngoài và tích hợp bên trong đã hoạt động đủ tốt để được coi là hợp lệ và do đó, được dạy cho các thành viên mới như là cách nhận thức, suy nghĩ chính xác, và cảm thấy liên quan đến những vấn đề đó.

Trên thực tế, văn hóa công ty được phản ánh trong các giả định, biểu tượng, niềm tin, giá trị và chuẩn mực chung quy định cách nhân viên hiểu vấn đề và phản ứng phù hợp với họ.

Giám đốc điều hành có thể xây dựng văn hóa công ty hiệu quả để cải thiện sự hài lòng của khách hàng thông qua việc có thêm kiến ​​thức từ khách hàng, phát triển mối quan hệ tốt hơn với họ và cung cấp chất lượng dịch vụ cao hơn cho họ.

Có một nhu cầu toàn cầu để nuôi dưỡng một nền văn hóa công ty mạnh mẽ để thực hiện khả năng cạnh tranh bền vững trong thị trường toàn cầu.

văn hóa công ty mạnh mẽ này bao gồm ba khía cạnh hợp tác, tin tưởng và học tập.

Ba khía cạnh văn hóa doanh nghiệp này đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện sự đổi mới và nâng cao hiệu quả của quản lý kiến ​​thức tổ chức.

Ví dụ, cộng tác cung cấp sự hiểu biết chung về các vấn đề và vấn đề hiện tại giữa các nhân viên, giúp tạo ra các ý tưởng mới trong các tổ chức.

Tin tưởng vào quyết định của lãnh đạo của họ cũng là một tiền thân cần thiết để tạo ra kiến ​​thức mới.

Hơn nữa, lượng thời gian dành cho việc học có liên quan tích cực đến lượng kiến ​​thức thu được, chia sẻ và thực hiện.

Giám đốc điều hành có thể tạo điều kiện hợp tác bằng cách phát triển mối quan hệ trong các tổ chức. Một giám đốc điều hành có thể đóng góp vào khía cạnh văn hóa doanh nghiệp của niềm tin, thông qua việc xem xét cả lợi ích cá nhân của nhân viên và nhu cầu thiết yếu của công ty.

Ngoài ra, giám đốc điều hành có thể xác định nhu cầu cá nhân của nhân viên và phát triển văn hóa doanh nghiệp học tập để tạo ra kiến ​​thức mới và chia sẻ nó với những người khác.

Các phần tiếp theo đặc biệt trình bày một loạt các hành động có thể được thực hiện bởi các giám đốc điều hành để xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiệu quả trong các tập đoàn.

1. Xây dựng văn hóa công ty hợp tác đích thực

Thay đổi văn hóa doanh nghiệp Thành công trong môi trường kinh doanh toàn cầu ngày nay có thể hiệu quả hơn khi các giám đốc điều hành có thể thể hiện mình là tác nhân thay đổi định hình lại, và trong một số trường hợp, thao túng văn hóa doanh nghiệp để áp dụng kiến ​​thức tốt hơn và tạo lợi thế cạnh tranh. Dựa trên ba khía cạnh của văn hóa doanh nghiệp (hợp tác, tin tưởng và học hỏi), các công ty có thể cố gắng liên tục đổi mới và tạo ra các dịch vụ hoặc sản phẩm mới và có giá trị bằng cách áp dụng các ý tưởng và kiến ​​thức mới. Bài viết này cũng được đặt ra để truyền cảm hứng cho các chuyên gia tư vấn để tạo ra những thay đổi văn hóa hiệu quả nhằm đáp ứng và vượt qua những thách thức không chỉ ngày nay mà còn là những gì chúng ta xem là sự khởi đầu của những tiến bộ mới trong tương lai. Các thực tiễn được đề cập trong bài viết này có thể đại diện cho một câu trả lời đầy đủ cho nhu cầu thay đổi văn hóa trong môi trường thị trường toàn cầu ngày nay. Văn hóa doanh nghiệp là gì? Một học giả nổi tiếng trong Học viện Quản lý , một trong những tổ chức lãnh đạo và quản lý lớn nhất trên thế giới với tên Edgar Schein mô tả văn hóa tổ chức như; Một mô hình của các giả định cơ bản được chia sẻ mà nhóm học được khi giải quyết các vấn đề thích ứng bên ngoài và tích hợp bên trong đã hoạt động đủ tốt để được coi là hợp lệ và do đó, được dạy cho các thành viên mới như là cách nhận thức, suy nghĩ chính xác, và cảm thấy liên quan đến những vấn đề đó. Trên thực tế, văn hóa doanh nghiệp được phản ánh trong các giả định, biểu tượng, niềm tin, giá trị và chuẩn mực chung quy định cách nhân viên hiểu vấn đề và phản ứng phù hợp với họ. Giám đốc điều hành có thể xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiệu quả để cải thiện sự hài lòng của khách hàng thông qua việc có thêm kiến ​​thức từ khách hàng, phát triển mối quan hệ tốt hơn với họ và cung cấp chất lượng dịch vụ cao hơn cho họ. Có một nhu cầu toàn cầu để nuôi dưỡng một nền văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ để thực hiện khả năng cạnh tranh bền vững trong thị trường toàn cầu. Văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ này bao gồm ba khía cạnh hợp tác, tin tưởng và học tập. Ba khía cạnh văn hóa này đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện sự đổi mới và nâng cao hiệu quả của quản lý kiến ​​thức tổ chức. Ví dụ, cộng tác cung cấp sự hiểu biết chung về các vấn đề và vấn đề hiện tại giữa các nhân viên, giúp tạo ra các ý tưởng mới trong các tổ chức. Tin tưởng vào quyết định của lãnh đạo của họ cũng là một tiền thân cần thiết để tạo ra kiến ​​thức mới. Hơn nữa, lượng thời gian dành cho việc học có liên quan tích cực đến lượng kiến ​​thức thu được, chia sẻ và thực hiện. Giám đốc điều hành có thể tạo điều kiện hợp tác bằng cách phát triển mối quan hệ trong các tổ chức. Một giám đốc điều hành có thể đóng góp vào khía cạnh văn hóa của niềm tin, thông qua việc xem xét cả lợi ích cá nhân của nhân viên và nhu cầu thiết yếu của công ty. Ngoài ra, giám đốc điều hành có thể xác định nhu cầu cá nhân của nhân viên và phát triển văn hóa học tập để tạo ra kiến ​​thức mới và chia sẻ nó với những người khác. Các phần tiếp theo đặc biệt trình bày một loạt các hành động có thể được thực hiện bởi các giám đốc điều hành để xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiệu quả trong các tập đoàn. 1. Xây dựng văn hóa hợp tác đích thực Để xây dựng văn hóa hợp tác, các giám đốc điều hành cần cải thiện mức độ mà nhân viên tích cực hỗ trợ và cung cấp những đóng góp đáng kể cho nhau trong công việc. Khi làm điều này, họ có thể phát triển môi trường làm việc hợp tác, trong đó: Tải về Văn hóa Công ty Nhân viên hài lòng bởi mức độ hợp tác giữa các bộ phận Nhân viên được hỗ trợ Nhân viên rất hữu ích Có sẵn sàng chấp nhận trách nhiệm cho thất bại 2. Tạo văn hóa tin tưởng không thất bại Để tạo ra một văn hóa tin cậy, các giám đốc điều hành cần duy trì khối lượng đức tin đối ứng về các hành vi và ý định. Khi làm điều này, họ có thể xây dựng một bầu không khí tin cậy và cởi mở, trong đó: Nhân viên nói chung là đáng tin cậy Nhân viên có niềm tin đối ứng trong ý định và hành vi của các thành viên khác Nhân viên có niềm tin đối ứng vào khả năng của người khác Nhân viên có niềm tin đối ứng trong hành vi của người khác để làm việc hướng tới mục tiêu của tổ chức Nhân viên có niềm tin đối ứng vào quyết định của người khác đối với lợi ích tổ chức hơn lợi ích cá nhân Nhân viên có mối quan hệ dựa trên đức tin đối ứng 3. Nuôi dưỡng văn hóa học tập thành công Để thúc đẩy văn hóa học tập, các giám đốc điều hành cần tăng cường mức độ thúc đẩy học tập trong công việc. Khi làm điều này, họ có thể đóng góp vào sự phát triển của một nơi làm việc học tập trong đó: Các chương trình đào tạo chính thức khác nhau được cung cấp để cải thiện việc thực hiện nhiệm vụ Cơ hội được cung cấp cho sự phát triển cá nhân không chính thức ngoài đào tạo chính thức như phân công công việc và luân chuyển công việc Có một sự khuyến khích để tham dự các hội thảo bên ngoài, hội nghị chuyên đề, vv Các cơ chế xã hội khác nhau như câu lạc bộ và các cuộc họp mặt cộng đồng được cung cấp Nhân viên hài lòng bởi nội dung đào tạo nghề hoặc chương trình tự phát triển Tóm lại là Bài viết này giới thiệu một quan điểm mới và năng động về văn hóa tổ chức và chỉ ra tầm quan trọng sống còn của văn hóa doanh nghiệp trong việc định hình lại quản lý tri thức của một công ty . Bài viết này cho thấy văn hóa doanh nghiệp tạo thành nền tảng của một nơi làm việc hỗ trợ để cải thiện hiệu suất quản lý kiến ​​thức. Đứng trên vai các học giả trước chúng tôi, tôi chỉ ra rằng văn hóa doanh nghiệp là một nguồn lực nội bộ chính cho sự thành công trong kinh doanh. Không nắm bắt được nguyên lý này, các giám đốc điều hành chắc chắn sẽ thất bại.
văn hóa doanh nghiệp

Để xây dựng văn hóa doanh nghiệp hợp tác, các giám đốc điều hành cần cải thiện mức độ mà nhân viên tích cực hỗ trợ và cung cấp những đóng góp đáng kể cho nhau trong công việc. Khi làm điều này, họ có thể phát triển môi trường làm việc hợp tác, trong đó: văn hóa doanh nghiệp

 • Nhân viên hài lòng bởi mức độ hợp tác giữa các bộ phận
 • Nhân viên được hỗ trợ
 • Nhân viên rất hữu ích
 • Có sẵn sàng chấp nhận trách nhiệm cho thất bại

2. Tạo văn hóa tin tưởng không thất bại

Để tạo ra một văn hóa công ty tin cậy, các giám đốc điều hành cần duy trì khối lượng đức tin đối ứng về các hành vi và ý định. Khi làm điều này, họ có thể xây dựng một bầu không khí tin cậy và cởi mở, trong đó:

 • Nhân viên nói chung là đáng tin cậy
 • Nhân viên có niềm tin đối ứng trong ý định và hành vi của các thành viên khác
 • Nhân viên có niềm tin đối ứng vào khả năng của người khác
 • Nhân viên có niềm tin đối ứng trong hành vi của người khác để làm việc hướng tới mục tiêu của tổ chức
 • Nhân viên có niềm tin đối ứng vào quyết định của người khác đối với lợi ích tổ chức hơn lợi ích cá nhân
 • Nhân viên có mối quan hệ dựa trên đức tin đối ứng

3. Nuôi dưỡng văn hóa học tập thành công

văn hóa công ty
văn hóa công ty

Để thúc đẩy văn hóa học tập, các giám đốc điều hành cần tăng cường mức độ thúc đẩy học tập trong công việc.

Khi làm điều này, họ có thể đóng góp vào sự phát triển của một nơi làm việc học tập trong đó:

 • Các chương trình đào tạo chính thức khác nhau được cung cấp để cải thiện việc thực hiện nhiệm vụ
 • Cơ hội được cung cấp cho sự phát triển cá nhân không chính thức ngoài đào tạo chính thức như phân công công việc và luân chuyển công việc
 • Có một sự khuyến khích để tham dự các hội thảo bên ngoài, hội nghị chuyên đề, vv
 • Các cơ chế xã hội khác nhau như câu lạc bộ và các cuộc họp mặt cộng đồng được cung cấp
 • Nhân viên hài lòng bởi nội dung đào tạo nghề hoặc chương trình tự phát triển

Tóm lại là

Bài viết này giới thiệu một quan điểm mới và năng động về văn hóa tổ chức và chỉ ra tầm quan trọng sống còn của văn hóa doanh nghiệp trong việc định hình lại quản lý tri thức của một công ty .

Bài viết này cho thấy văn hóa doanh nghiệp tạo thành nền tảng của một nơi làm việc hỗ trợ để cải thiện hiệu suất quản lý kiến ​​thức.

Đứng trên vai các học giả trước chúng tôi, tôi chỉ ra rằng văn hóa công ty là một nguồn lực nội bộ chính cho sự thành công trong kinh doanh. Không nắm bắt được nguyên lý này, các giám đốc điều hành chắc chắn sẽ thất bại.

6 YẾU TỐ TẠO NÊN VẲN HÓA DOANH NGHIỆP

lợi ích của một nền văn hóa doanh nghiệp vững mạnh đều mang tính trực quan và được giúp đỡ và hỗ trợ bởi khoa học xã hội.

Theo Giáo sư James L. Heskett (giáo sư về kinh doanh Logistics) từng nói rằng: “Văn hóa công ty có thể chiếm 20-30% về đạt kết quả tốt công việc của doanh nghiệp”.

nhưng câu hỏi ở đây là điều gì tạo nên một nền văn hóa doanh nghiệp? Mỗi nền văn hóa đều sở hữu những nét độc đáo cùng các yếu tố đan cài bao quanh.

Theo nhà báo John Coleman đã quan sát và nhận định rằng có ít nhất 6 yếu tố tạo nên một văn hóa công ty vĩ đại.
Việc tích hợp các yếu tố đó có thể là điều đầu tiên để xây dựng một nền văn hóa khác biệt và một doanh nghiệp lâu dài tăng trưởng trường tồn.

1. Tầm nhìn

Peter Senge từng nói rằng: “Tầm nhìn là bức tranh trong tương lai mà bạn mong muốn tạo ra”.
Một nền văn hóa vĩ đại luôn bắt đầu với một tầm nhìn đa diện.
Từ tầm nhìn đó có thể bao quát ra những mục tiêu xa hơn, rồi từ mục đích ấy lại giúp định hướng bước đi bài bản hơn.
Một tổ chức khi xác định được hướng đi, họ sẽ tiến hành thực hiện từng bước một.

Điều này dễ dàng nhận ra đặc biệt là ở các tổ chức phi lợi nhuận, đa số tầm nhìn của họ khá đơn giản tuy nhiên đầy nhân văn nên sẽ nổi trội hơn công ty kinh doanh.
Đơn cử như Hiệp hội Alzheimer có tầm nhìn “vì một thế giới vẫn chưa có bệnh Alzheimer” hay như Oxfam lại có tầm nhìn “vì một thế giới không có đói nghèo”.

Một tuyên bố tầm nhìn tuy là yếu tố đơn giản nhưng lại là nền tảng của cả một văn hóa. Tầm nhìn như là một kim chỉ nam cho mọi quyết định và hành động.

2. thành quả

Cốt lõi của văn hóa công ty chính là giá trị của doanh nghiệp.
Cho dù tầm nhìn cho chúng ta thấy mục đích của tổ chức nhưng nhờ những thành quả ấy làm thước đo, làm chuẩn mực để cân chỉnh những hành vi, quan điểm cần thiết để đạt được tầm nhìn đấy.

Và nhiều doanh nghiệp cũng tìm thấy các thành quả của họ xoay quanh vài đề tài dễ dàng như:

Nhân viênkhách hàng, tính chuyên nghiệp,…chính sự độc đáo của những thành quả đấy góp một phần làm nên một văn hóa công ty.

McKinsey & Company là một minh chứng, địa điểm đây có hẳn một bộ giá trị bài bản dành cho tất cả người làm và cả công ty ảnh hưởng đến cách doanh nghiệp hết lòng phục vụ khách hàng, đối xử tốt với đồng nghiệp và luôn chuyên nghiệp.

Hoặc con người cũng có thể thấy một doanh nghiệp lớn như Google, thành quả của họ dễ dàng chỉ là câu slogan nhưng đó cũng là quy tắc nổi tiếng “Đừng trở thành cái ác – Don’t be evil”, dĩ nhiên trong đó họ cũng có bộ giá trị riêng mang tên

“10 điều chúng tôi biết là đúng” như là các điều luật lưu hành nội bộ trong doanh nghiệp họ.

văn hóa doanh nghiệp
văn hóa doanh nghiệp

3. Thực tiễn

Một điều đang diễn ra cho chúng ta thấy, các giá trị sẽ trở nên ít quan trọng trừ khi chúng được tôn trọng trong thực tiễn của một đơn vị.

Nếu một tổ chức tuyên bố “con người là tài sản lớn nhất của chúng tôi” thì tổ chức ấy nên trực tiếp đầu tư vào con người theo những cách thức mà họ từng tuyên bố.

doanh nghiệp Wegman’s (New York) đã đưa rõ ra các giá trị sẽ thực hiện trong tương lai như “quan tâm” và “tôn trọng”, cũng như vạch ra một viễn cảnh “một hoạt động trong mơ”.
Và sau cùng kết thúc quá trình tiến hành ấy, nó trở thành công ty đứng thứ 5 trong những công ty tốt nhất theo bảng xếp hạng của tạp chí Fortune bình chọn.

tương tự như vậy, nếu như một doanh nghiệp có giá trị “khá thấp” thì buộc công ty ấy phải khuyến khích từ những nhân sự cho tới các quản lý cùng thảo luận đưa ra những ý kiến về “giá trị chung”, tránh sự thụ động cũng giống như bị ảnh hưởng bởi tiêu cực.
Và bất kể giá trị nào của doanh nghiệp, đều phải được cân nhắc dựa trên các tiêu chí nhận xét và các chính sách hoạt động của tổ chức, từ đó mới có thể chuyển hóa “giá trị tinh thần” ấy thành hiện thực.

>> Xem thêm: Giải pháp logistics cho các doanh nghiệp 2020

4. con người

Người nào sẽ đưa ra tầm nhìn? Ai sẽ chia sẻ những giá trị cốt lõi ấy? nhân viên nào sẽ sẵn sàng và đủ năng lực để thực hiện những thành quả đó?… Nhân tố quan trọng để góp phần tạo ra nền văn hóa công ty mạch lạc trong doanh nghiệp đó chính là chúng ta.

đó là nguyên nhân vì sao các công ty lớn trên toàn cầu đều có một số chính sách tuyển dụng nghiêm ngặt nhất nhằm tìm ra những nhân tố sáng giá cho công ty.
Theo Charles Ellis (tác giả sách What it Takes: Seven Secrets of Success from the World’s Greatest Professional Firms) chia sẻ: “Một doanh nghiệp tốt là luôn có những kế hoạch tuyển dụng các nhân viên không chỉ giỏi mà còn phù hợp với công ty,

vì chính họ sẽ góp một phần tạo ra nên một văn hóa công ty”.
Với ông một công ty nên phỏng vấn từ 8 tới 20 người cho một ví trí tuyển dụng nhằm tránh bỏ sót nhân tài. Tiến sĩ Steven Hunt (thuộc doanh nghiệp Monster) nói rằng:

“Một nghiên cứu cho thấy những người ứng tuyển mà thích hợp với văn hóa công ty sẽ chấp thuận mức lương thấp hơn 7%.
Một người mà sống trong văn hóa công ty họ yêu thích thì họ sẽ gắng bó lâu dài hơn và góp phần củng cố nền văn hóa mà tổ chức sẳn có”.

5. Sức mạnh của câu chuyện

Marshall Ganz đã từng thuộc một phần quan trọng trong phong trào lao động nông nghiệp của Caesar Chavez và ông cũng giúp tạo nền tảng tổ chức cho chiến dịch tranh cử tổng thống của Barack Obama năm 2008.

Hiện tại ông là giáo sư tại đại học Harvard, một trong những lĩnh vực chính của nghiên cứu và giảng dạy của ông là “sức mạnh của câu chuyện”.
Bất kỳ tổ chức nào cũng đều có một lịch sử riêng biệt và một câu chuyện độc đáo.

Và khả năng chuyển đưa lịch sự ấy tái hiện trong hiện tại làm cho nó thành câu chuyện lịch sử chính là một yếu tố cốt lõi của sự thông minh văn hóa.

Như Coca-Cola, họ đã truyền lại cho thế hệ sau từ những bài học lịch sử đáng giá, để giờ đây nó biến mình thành kỷ niệm di sản của chính công ty ấy.

Hay những câu chuyện đầy thú vị của Steve Jobs đã dần dần tạo dựng nên Apple biến mình thành nhãn hiệu thành công nhất trên thế giới.

Bài học lịch sử thông qua những câu chuyện chính là “sức mạnh vô hình” giúp từng cá thể trong doanh nghiệp hiểu và tiếp bước những thành công, những thành tựu trước đây mà doanh nghiệp đã gầy dựng.

văn hóa doanh nghiệp
văn hóa doanh nghiệp

6. Môi trường làm việc “mở”

tạo ra môi trường làm việc hiệu quả chính là xây dựng một nền văn hóa doanh nghiệp thành công.
Trong môi trường thực hiện công việc năng động và chuyên nghiệp như hiện nay, bên cạnh việc thông minh để tìm ra những cách riêng giúp thực hiện công việc nhanh hơn

và đạt hiệu quả cao hơn thì có một cách khá tốt để tạo dựng giá trị bản thân đấy là hình thành những thói quen, lề lối thực hiện công việc, phương cách ứng xử cùng hành vi văn minh, lịch sự.

tại sao Pixar lại mở rộng không gian thực hiện công việc nơi mà các thành viên công ty có thể gặp gỡ và tương tác với nhau không kiểu như những doanh nghiệp truyền thống?
vì sao Thị trưởng Michael Bloomberg lại thích để nhân sự của ông ngồi trong một môi trường “thoáng”, chứ không phải là trong những văn phòng riêng biệt với cửa ra vào cách âm?

Và vì sao các doanh nghiệp công nghệ phần đông lại tập trung ở Thung lũng Silicon? cũng như các công ty tài chính lại luôn tọa lạc ở London và New York?
Có rất nhiều lời giải thích cho mỗi câu hỏi, tuy nhiên lời giải thích chi tiết nhất đó là do nơi ấy cấu hình nên một nét văn hóa công ty.

Kiến trúc mở cung cấp nhiều thuận lợi hơn khi làm việc văn phòng, nổi bật nhất như sự hợp tácmột vài thành phố và quốc gia có nền văn hóa công ty không giống nhau có thể sẽ không tán đồng với yếu tố này.
Bởi vì văn hóa công ty từng địa điểm từng quốc gia, luôn đa dạng và đầy đủ.
nếu như ở Mỹ các công ty có đặc trưng của tính tự do, phóng khoáng thì còn Nhật các công ty có tính kỷ luật, sự tận tụy.
nếu như ở Hàn Quốc các công ty có nét đặc trưng là trung thành, trách nhiệm, tính đảm bảo cộng đồng rất cao thì ở Đức các doanh nghiệp thể hiện tính chuẩn xác, thận trọng, kỷ luật và thực tế.

Chính những vấn đề này góp một phần làm nên nét độc đáo riêng cho từng văn hóa công ty ở từng nơi.

nguồn: supplychain247

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *