dịch vụ

Cung cấp giải pháp toàn diện cho các doanh nghiệp

Công nghiệp

 • Quản lý các loại hàng hóa trong kho. Các loại hàng hóa đặc biệt.
 • Phân tích quy trình Bổ sung nguyên phụ liệu tại dây chuyền sản xuất.
 • Kiểm soát tồn kho, đưa ra chiến dịch giải quyết hàng tồn kho kịp thời.
 • Công cụ để điều chỉnh các đơn hàng sản xuất thức thời.
 • Quản lý suất nhập hàng.
Giải pháp hoàn thiện quy trình bán hàng,Thực trạng công tác quản trị bán hàng,Luận văn một số giải pháp nâng cao hiệu quả bán hàng,Giải pháp hoàn thiện pháp luật,Hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế,Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả bán hàng,Thực trạng bán hàng tại công ty,Hoàn thiện công tác quản trị lực lượng bán hàng,

Thời trang

 • Theo dõi toàn diện và quản lý các thuộc tính số lượng, kích thước, màu sắc, chất liệu,vật liệu.
 • Hỗ trợ các đơn vị đo lường biến đổi linh hoạt.
 • Quản lý đóng gói, ghi, dán nhãn và quản lý chất lượng may mặc.
 • Quản lý chiến lược soạn hàng, tối ưu vị trí hàng hoá.
 • Quản lý chặt chẽ quá trình kiểm tra vật liệu đầu vào.

Công nghệ

 • Quản lý và phân tích thông tin quét được trên RF, QR, Barcode,…
 • Phân tích đưa ra quy tình xác nhận, đối chiếu cho các lô hàng và hóa đơn.
 • Nhận hàng dựa trên ASN và các thuộc tính SKU.
 • Kiểm soát tồn kho, đưa ra chiến dịch giải quyết hàng tồn kho kịp thời.
Giải pháp hoàn thiện quy trình bán hàng,Thực trạng công tác quản trị bán hàng,Luận văn một số giải pháp nâng cao hiệu quả bán hàng,Giải pháp hoàn thiện pháp luật,Hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế,Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả bán hàng,Thực trạng bán hàng tại công ty,Hoàn thiện công tác quản trị lực lượng bán hàng,

Dược phẩm

 • Quản lý kiểm soát tồn kho dễ dàng
 • Linh hoạt trong việc sắp xếp sản phẩm
 • Chuyển đổi đơn vị tính quy đổi linh hoạt & hỗ trợ phương pháp tính giá vốn chính xác.

Thực phẩm

 • Quản lý hạn sử dụng của sản phẩm.
 • Kiểm soát hàng tồn kho bằng phần mềm.
 • Quản lý được quy trình làm việc của nhân công.
 • Quản lý xuất nhập hàng.
 • Rà soát cải tiến thiết bị giảm thiểu chi phí máy móc, nâng cao sản lượng.

Công ty EPS Việt NAm

Luôn đem đến sự hài lòng nơi khách hàng, hãy liên kết với chúng tôi cùng đưa doanh nghiệp bạn phát triển toàn diện

Phấn đấu trở thành nhà cung cấp, sửa chữa, bảo trì các thiết bị công nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Giải phóng sức lao động & giảm chi phí cho con người

EMPATHETIC PROFESSIONAL SATISFIED